Op woensdag 18 maart 2020 om 20:00 uur vindt in onze lounge een extra Algemene Ledenvergadering plaats.

Traditiegetrouw vindt voorafgaand aan de ALV waarin de begroting wordt behandeld een financiële avond plaats. Deze is op maandag 16 maart om 20:00 uur. Tijdens de financiële avond zijn de penningmeesters van het hockey-, golf- en verenigingsbestuur present om al uw vragen over de begroting en de financiële stukken te beantwoorden.

Op grond van artikel 25 lid 1 van de statuten wordt de definitieve agenda uiterlijk acht dagen en alle stukken uiterlijk vijf dagen voor de vergadering gepubliceerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Josien van Breda, secretaris verenigingsbestuur via secretaris@schaerweijde.nl