De marshal op Schaerweijde
Je ziet ze vaak lopen in de baan, soms maken ze een praatje of zeggen ze alleen goedemorgen/-middag en soms zwaaien ze alleen. Je kunt ze herkennen aan de badge met de tekst ‘Marshal’ die aan een koord hangt om hun nek.

De taken van de marshal
Marshals zijn de gastvrouw of gastheer van onze vereniging. Ze zijn doorgaans ervaren leden van de golfclub, die erop toezien dat spelers veilig door de baan kunnen lopen, het spelplezier bevorderen en zorgen voor een vlotte doorstroming in de baan en het behoud van de kwaliteit van de baan. Ze zijn daarnaast het aanspreekpunt voor vragen over regels, klachten, verloren voorwerpen (een verloren club, scorekaart of bril). Een marshal moet zeker niet verward worden met een marshall (politie-agent) of een scheidsrechter.

De marshal op Schaerweijde Golf heeft een ondersteunende rol en draagt zorg voor:

Veiligheid – het bewaken van de veiligheid van de spelers in de baan

 • Naleven regels
  Het voorkomen van het beschadigen van de baan en de veiligheid op de baan. Spelers worden geacht het baanreglement en de voorrangsregels te kennen.
 • Hulp bij calamiteiten
  Bij calamiteiten en/of ongevallen op de baan zorgt de marshal voor hulp. Zij zijn het aanspreekpunt en kennen de noodprocedures.

Algemeen – spelplezier en kwaliteit van de baan

 • Speelplezier
  Mensen golfen vanwege het plezier in het spel. Onze marshals dragen daaraan bij door te letten op een goede speelsnelheid en een vlotte doorstroming. En dat de wat langzamere flights doorgang verlenen. Ook zien ze erop toe dat de etiquetteregels nageleefd wordt.
 • Kwaliteit baan
  In het belang van zowel de baankwaliteit als het speelplezier stimuleren de marshals het terugleggen en aanstampen van plaggen, het herstellen van pitchmarks en het harken van de bunkers. Zo kan het dus voorkomen dat een marshal vraagt of je een pitchfork paraat hebt.

Aanspreekpunt
De marshal is ook het aanspreekpunt op de baan voor vragen, opmerkingen, klachten, verloren voorwerpen e.d.

Marshal commissie
Aangezien de NGF geen duidelijke regels geeft over wat er precies van een marshal verwacht wordt, heeft de marshal commissie een aantal richtlijnen opgesteld die worden nageleefd door de marshals.

Iedere dag is er een marshal in de baan, verdeeld over twee dagdelen. In de zomermaanden loopt de marshal ook ’s avonds een ronde. Een keer per maand wordt een indeling gemaakt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeen Waalkens (waalkens76@gmail.com).