CLUB COMMISSIES

Baancommissie
Verantwoordelijk voor het beheer, de inrichting van de baan en de contacten met De Ridder inzake het onderhoud.
Contact: baancie@schaerweijde.nl

Handicap – & Regelcommissie
Verantwoordelijk voor alles binnen de club dat te maken heeft met regel-examens, baanpermissie, handicaptoekenning, naleving van regels & eisen m.b.t. de baan en wedstrijden.
Contact: hcp@schaerweijde.nl

Handicart Commissie
Onderhoudt het contact met Stichting Handicart en zorgt voor het beheer van de handicarts op Schaerweijde.
Contact: Club Consul St. Handicart Gert Brüggemann – gert.bruggemann@xs4all.nl

IT-Commissie
Beheerder van E-Golf4U, het systeem waarin de ledenadministratie wordt bijgehouden.
Contact: Richard Hofstede – r.hofstede@xs4all.nl
Beheerder Tee-Time reserveringssysteem
Contact: Frans Beeris – frans@fambeeris.nl

Jeugdcommissie
Zorgt samen met de Pro’s voor training voor de jeugd, organiseert wedstrijden voor de jeugd en coördineert de jeugdcompetitie.
Vacature(s)
Contact: jeugdcommissaris.golf@schaerweijde.nl

Marshalcommissie
De marshal is gastheer/-vrouw in de baan en verantwoordelijk voor een goede doorstroming en regel-naleving in de baan, en heeft aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de leden en gasten.
Contact: Jeen Waalkens – waalkens76@gmail.com

Nieuwe Leden Commissie
Verzorgen de introductie voor nieuwe leden door o.a. met hen een kennismakingsronde in de baan te maken.
Contact: Cor Krüter – info@corkruter.nl

PR & Communicatie Commissie
Verzorgen de nieuwsbrief, houden de website up-to-date en onderhouden de social media kanalen.
Contact: Astrid Hollander en Suzan van Zeist – communicatie-pr.golf@schaerweijde.nl

Tuchtcommissie
Is bevoegd om – uitsluitend op het verzoek van het verenigingsbestuur – te oordelen over het handelen of nalaten in strijd met de statuten, besluiten of reglementen van de vereniging en de statuten en reglementen van de KNHB en/of de NGF.
Contact: tuchtcommissie@schaerweijde.nl

Vertrouwenscommissie
Behandelt meldingen van leden en betrokkenen over omstandigheden bij Schaerweijde of gedrag van leden van of betrokkenen bij Schaerweijde.
Contact: vertrouwenscommissie@schaerweijde.nl

Wedstrijdcommissaris
Wedstrijdcommissaris verzorgt de coördinatie van de diverse wedstrijdcommissies.
Contact:wedstrijdcommissaris.golf@schaerweijde.nl

Weekwedstrijden
Damesavond (donderdagavond)
Contact: damesavond.golf@schaerweijde.nl

Damesochtend (woensdagochtend)
Contact: damesochtend.golf@schaerweijde.nl

Heerenavond (maandagavond)
Contact: heerenavond.golf@schaerweijde.nl

Mixed-Morning (dinsdagochtend)
Contact: mixed-morning.golf@schaerweijde.nl

Vierschaer (donderdagmiddag)
Contact: vierschaer.golf@schaerweijde.nl

Weekendwedstrijden
Contact: wedstrijdcie.golf@schaerweijde.nl

Funwedstrijden
Contact: breekdeweek.golf@schaerweijde.nl