De Vierschaer

Wij willen ons graag voorstellen.

De Vierschaer organiseert op elke donderdag de ‘herenmiddag’, die wij de VIERSCHAER noemen. Om 13.00 uur starten wij onze wedstrijden, nadat we hebben ingecheckt en de scorekaarten in ontvangst hebben genomen. Na de wedstrijd is er altijd een gezellige nazit met de prijsuitreiking. Via de wedstrijdagenda op de website kan men zich aanmelden en op de woensdagavond wordt de flightindeling met eventuele mededelingen rondgemaild. We hebben een trouwe vaste kern en de ervaring leert, dat nieuwe deelnemers zich al meteen op hun gemak voelen en de gezellige en ontspannen sfeer erg op
prijs stellen.

Wij spelen om (kleine) geldprijzen, die door het seizoen heen een Order of Merit oplevert met als eindpunt de zogenoemde PAALDAG, de eerste donderdag in september. Van de winnaar wordt er een gegraveerde naamplaat op de paal (op hole 9) bevestigd en is de PAALDAG altijd een feestelijke afsluiting van het seizoen en meteen ook de start van het nieuwe. Er staan sinds de oprichting in 1997 al 24 winnaars op de paal. Je naam op de paal krijgen is niet het doel op zich. We spelen vooral voor de gezelligheid en sociale contacten, maar door het prijzensysteem ook niet te vrijblijvend.

Voor een zo homogeen mogelijk verloop van de wedstrijden en competitie met gelijke kansen hanteren wij om die reden voor nieuwe deelnemers een maximum grens voor deelname van handicap 36. Elke wedstrijd is qualifying zodat de krachtsverhoudingen onderling eerlijk zijn en er een redelijke
voortgang van de wedstrijden wordt nagestreefd. Is uw handicap nog te hoog? Mee willen doen met de Vierschaer is wellicht een aansporing om aan uw handicap te gaan werken door qualifying kaarten te lopen en uw handicap naar beneden te brengen.

Wij hanteren een inschrijfgeld per wedstrijd van 5 euro. Daarvan worden de geldprijzen, een snackschotel per flight, ondersteuning van het goede doel KIKA en aanvulling van onze reserves betaald. Tenminste eenmaal per maand trakteren wij tijdens de wedstrijd op hapjes en drankjes in de schuilhut
bij hole 5. Er zijn regelmatig koele extraatjes bij warm weer en ‘s winters warme extraatjes voor de die hards.

We spelen het hele jaar door, tenzij extreem weer het niet toelaat. In de post-corona tijd hopen we weer ons jaarlijkse uitstapje naar 18 holes baan De Scherpenbergh te hervatten met een compleet pakket inclusief diner, waarvoor de VIERSCHAER aan de deelnemers een forse subsidie verstrekt.
In de golfweek begin juni spelen we de VIERSCHAER-SPECIAL met catering in de baan en gratis consumpties en op de PAALDAG is een gratis buffet met extra consumpties de officiële afsluiting van het seizoen. Iedere week wordt er een VIERSCHAER-NIEUWSBRIEF rondgemaild aan de deelnemers en de
vrienden van de VIERSCHAER met uitslagen, mededelingen, nieuwtjes en foto’s.

We heten u niet alleen welkom bij Schaerweijde Golf, maar vooral ook welkom op de donderdagmiddagen
bij de VIERSCHAER en wensen u veel golfplezier toe.

Wedstrijdcommissie VIERSCHAER

  • Ad van den Breemer
  • Gregory Whitbread
  • Rob ten Cate
  • Wim van de Kant