Afscheid Maarten-Jan

Helaas gaat onze Horecamanager Maarten-Jan Meyer zu Slochtern ons per 1 september verlaten.

Maarten-Jan heeft afgelopen 2 jaren met veel inzet uitvoering gegeven aan de professionalisering van de horeca. Met zijn passie voor het koken heeft hij menigeen verwend met zijn heerlijke maaltijden. Daarnaast is hij een goede coach geweest voor Rick en Corné.  De financiële impact van de coronamaatregelen op de exploitatie van de horeca is zo groot, dat het verenigingsbestuur Maarten-Jan helaas geen nieuwe arbeidsovereenkomst meer kon aanbieden.

Wij betreuren de persoonlijke gevolgen hiervan voor Maarten-Jan.

Rick en Corné zullen als vaste medewerkers samen met de oproepmedewerkers en vrijwilligers het gezicht van de horeca blijven.

Wij danken Maarten-Jan voor zijn grote inzet en fijne samenwerking en wensen hem het allerbeste toe voor de toekomst. Te zijner tijd komt er nog een gelegenheid om afscheid te nemen van Maarten-Jan.

Met sportieve groet,

Alette Geerts

Bestuurslid Horeca Zeister Sportvereniging Schaerweijde