Eerlijker verdelen

Het gaat erg goed met Schaerweijde Golf. Als iemand me drie jaar geleden had verteld dat we een geslaagde baanrenovatie achter de rug zouden hebben en meer dan 200 nieuwe leden mochten verwelkomen, had ik hem niet geloofd. Deze mooie situatie kent ook keerzijden. Noem het luxeproblemen, maar het stelt ons als bestuur wel voor nieuwe uitdagingen.

De corona maatregelen hebben gezorgd voor een forse toestroom van golfers. Niet alleen bij ons is het druk. Alle golfbanen in Nederland worden drukbezocht. Laten we duidelijk zijn, Schaerweijde heeft die leden hard nodig. Al jaren was het ledental bij Schaerweijde Golf aan het dalen en dat heeft natuurlijk financiële consequenties.

De toestroom van enthousiaste golfers en het thuiswerken heeft ertoe geleid dat onze baan erg vol is. Door het intensievere gebruik van de baan, zien we ook dat er op bepaalde plekken schade ontstaat aan de grasmat die moeilijk of slecht herstelt. Er zit dus ook een maximum aan het gebruik van de baan. We zien dat die toestroom leidt tot schaarste in de tee tijden en dat levert commentaar van onze leden op. Om zo veel mogelijk leden te laten spelen nemen we als bestuur een aantal maatregelen.

We willen de Schaerweijde leden vragen hieraan mee te werken om de schaarse tee tijden zo eerlijk mogelijk te verdelen.

1. We vragen elk lid om maximaal 3 x 9 holes (inclusief wedstrijden) per 7 dagen reserveren. En minder graag natuurlijk.

2. Er wordt relatief veel gereserveerd door leden die alleen spelen. Dat kost veel capaciteit. We hebben daarom besloten dat je mag bijboeken bij een 1-bal (een 1 bal is een persoon die een teetijd voor zichzelf heeft gereserveerd.)

3. Het is niet toegestaan om op dezelfde dag een teetijd te reserveren als je meedoet met een wedstrijd op die dag.

4. Alle week/weekendwedstrijden beginnen vanaf hole 1. We spelen geen Shotgun meer. Dit is primair een corona-maatregel, want we willen geen groepsvorming op Schaerweijde. Maar daardoor hebben we minder buffertijden nodig en creëren we wat meer ruimte.

5. Vanwege de drukte op de baan voorlopig geen greenfee spelers.

6. Het bestuur zal vanaf 30 oktober een wachtlijst opstellen voor nieuwe leden.

7. Kom je altijd melden bij de horeca. Ook als je alleen naar de driving range gaat. Heb je gereserveerd maar kan je toch niet spelen, meld je dan af. Zo komt er tijd vrij voor een ander.

Als je niet komt opdagen zonder af te melden, krijg je van ons een mail met een reminder. Gebeurt het vaker dan kan het bestuur het bewuste lid een sanctie opleggen.

De maatregelen zijn tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd en zullen daar waar nodig aangepast worden. De maatregelen gaan in per vrijdag 30 oktober. Indien jullie suggesties hebben om de bezetting van de baan beter te reguleren dan nodigen wij je uit deze aan het bestuur voor te leggen. Dat kan via voorzitter.golf@schaerweijde.nl

Namens het bestuur

Fardo Renger

Voorzitter Schaerweijde Golf