BERGEN werk in uitvoering………

Het is dan eindelijk echt begonnen, en hoe!  De greens van 9 en 7 zijn onherkenbaar veranderd in een vermenging van bergen wit zand en zwarte grond in fel contrast met elkaar. Het zag er op het eerste gezicht chaotisch uit, maar de aanpak is heel planmatig en in goede handen van echte vaklui van firma De Ridder. Inmiddels is de vorm van de nieuwe greens al duidelijk herkenbaar.

Hoe gaat het in zijn werk?  Een beknopt inzicht in het avontuur van bergen grond naar het begin van een nieuwe green.

Allereerst is de bovenste laag van de green en voorgreen 8 cm diep gefreesd en afgevoerd via een uitgekiende route door de baan naar de achterzijde van de drivingrange.

De overgebleven ‘naakte’ green wordt daarna aangevallen door twee grote graafmachines. De bovenlaag zwarte grond wordt afgegraven en opzij gelegd om het witte zand eronder naar boven te halen.

Vervolgens wordt de zwarte bovenlaag terug gezet in het gat waar het witte zand is uitgehaald – en met de onderlaag   vermengd om zodoende een goede waterdoorlatende bodem te krijgen.

Hier bovenop  wordt een witte zandlaag aangebracht van ongeveer 40 cm dikte met drainage om het systeem een goede water afvoerfunctie te geven.  Iets wat bij de huidige greens totaal ontbreekt.

We hebben bij Schaerweijde het geluk, dat het onderliggende zand uitstekend geschikt is voor het verbeteren van de bodem.

Na het grovere werk wordt de bovenste  zandlaag in het gewenste profiel gebracht. Het zogenoemde ‘shapen’. De toekomstige green begint zijn vorm te krijgen, inclusief bunkers,  en zal voor de nieuwsgierige passanten steeds herkenbaarder worden. In deze fase wordt de drainage aangebracht evenals de sproeiers voor de beregening .

De ‘shaping’ wordt verder afgewerkt en dan is het tijd voor de speciale toplaag, waar het later in te zaaien gras goed moet gaan gedijen.

Het shapen naar de uiteindelijke geonduleerde green overeenkomstig het ontwerp is een nauwkeurig proces en vindt in verschillende fasen plaats. Tenslotte wordt na de finale afwerking en egalisering van de bovenlaag het gras ingezaaid. Volgens planning in april. Daarna wordt het ongeduldig kijken naar het groeien van gras.

Het leuke is, dat de green in één doorlopende actie wordt afgewerkt. Binnen twee weken ontstaat een compleet afgewerkte nieuwe green met bunkers, klaar om later ingezaaid te worden. Het tijdelijke pad bij green 9 kan dan weer vervallen. Het is natuurlijk razend interessant omdat we meteen resultaat zien.  Ook is het voor het werkproces en de belasting van de baan goed, dat de zware machines steeds geconcentreerd op één plek in de baan actief zijn.

De volgorde na de greens van 9 en 7 is: 6,  5 en 8,  4,  3 en 12, 2 en tenslotte 1.

Per hole zullen meteen ook de nieuwe tee’s worden meegenomen.

We blijven de renovatie op de voet volgen en zullen daarover regelmatig berichten. We weten dan waar het tijdelijke ongemak uiteindelijk toe zal leiden: perfectie nieuwe greens en veel meer spelplezier.