Zaterdag 22 augustus is de gerenoveerde baan met ceremonieel geopend.

Ons werk als renovatiecommissie zit erop.

Tijdens de uitvoering en bij de opening zijn ons vele welgemeende complimenten toebedeeld en mooie cadeaus aangeboden.

HEEL VEEL DANK DAARVOOR

De complimenten willen we graag delen met alle leden, want de investering van ca 400.000 euro excl. BTW is door jullie samen opgebracht.Ook degenen die de club een warm hart toedragen willen we bedanken.

Zo’n 10 jaar geleden borrelden de eerste gedachtes op om de baan te verbeteren. Vele hebben daaraan een bijdrage geleverd, waarbij een aantal niet onvermeld mag blijven.

Boy van Bekkum, die mij in de baancommissie haalde en mij de kenmerken van een golfbaan heeft bijgebracht en de aanzet tot verbetering van de baan heeft benoemd.

Taco Hupkens die tijdens het bestuur, onder leiding van Kees van der Lee, er voor heeft gezorgd dat er een gedegen financiële onderbouwing voor de golfafdeling kwam en dat er werd gespaard voor de renovatie.

Door een gedegene onderzoek en financiële onderbouwing hebben de opeenvolgende Golf/Hockey besturen en de SAS de noodzaak voor een grootschalig renovatie van de golfbaan onderschreven en het vertrouwen uitgesproken om de baanrenovatie uit te voeren.

Ook het huidige bestuur onder leiding van Fardo Renger heeft ons altijd gesteund en vertrouwen gegeven.

Ongeveer drie jaar geleden is de renovatiecommissie geïnstalleerd. Vakbroeders (collega’s) onder elkaar met elk hun eigen specifieke vakkennis, karakter en humor.

Veel tijd is besteed aan het overleggen over financiën, methode van aanleg en (het mooiste deel) de directievoering over de aanleg.

Maar misschien wel het belangrijkste was het informeren van de leden van golf en hockey over de stappen die genomen moesten worden en de keuzes die voor lagen.

DRAAGVLAK EN VERTROUWEN CREËREN

We hebben ons ingespannen om zoveel mogelijk leden, vrijwilligers en klankbordgroep leden  te informeren en hen gevraagd ambassadeurs te zijn voor de renovatie.

Gelukkig is dat gelukt met hulp van de PR commissie en natuurlijk Fred Koopman. Niet ongenoemd mag blijven de razende reporter Wim van de Kant, die met filmpjes en artikelen de website van Schaerweijde bestookte.

TIJDENS DE VERBOUWING SPELEN WE GEWOON DOOR

De verbeterde wintergreens, prachtig geprepareerd door onze Geenkeeper Michiel van de Bor, hebben zeker bijgedragen aan het draagvlak.

Enkele mensen van buiten de vereniging die hebben bijgedragen aan het unieke resultaat kunnen niet ongenoemd blijven.

Het hele proces van ontwerpen en aanleggen vereist zeer specifieke kennis en als die ontbreekt dan moet je die inhuren.

Voor velen niet zo zichtbaar maar ongelooflijk belangrijk waren de Grasexpert Gerard Schoenaker, onze adviseur tijdens de uitvoering en Robert Jan Esveldt van G84 in de periode van bestek, begroting en prijsonderhandeling.

Essentieel voor de renovatie is een goed ontwerp. Daarin is Alan Rijks zeker geslaagd door het creëren van spannende greens en verrassende overgangen en door het toevoegen van extra tees.

Tijdens de uitvoering heeft Alan de kwaliteit van het werk regelmatig gecontroleerd en zo nodig bijgestuurd.

Uiteindelijk heeft de firma De Ridder, onder leiding van Roel Pelgrum, door de inzet van zeer vakkundige medewerkers en machinisten een uitzonderlijke mooie prestatie geleverd.

Het lijken details maar ook de nieuwe teeborden en teesigns komen er niet zomaar.

Duco van Oosterhout heeft zich met zijn medewerkers van Duchell ingespannen om de nieuwe uitstraling van de club te verwerken in de nieuwe bebording.

Wij hadden dit resultaat nooit kunnen bereiken als we niet als drie vakbroeders elkaar scherp en gemotiveerd hadden gehouden en samen met de adviseurs, de Ridder, Alan Rijks en Duchell vertrouwen in elkaar hadden om een goed resultaat te bereiken.

Bij aanvang onderschat je altijd wat voor tijd het in beslag neemt, maar het was zeker de moeite waard. Met alle vrijgekomen tijd gaan we ons met heel veel plezier richten op het verbeteren van onze handicap op de nieuwe greens!!!

WE GAAN GENIETEN VAN DE MOOISTE 9 HOLES BAAN VAN NEDERLAND!

NOGMAALS HEEL VEEL DANK VOOR HET VERTROUWEN EN DE COMPLIMENTEN!

Mede namens Peter Blaauw en Erik van Oosten,

Willem Oxener

Voorzitter Renovatie commissie