De alerte Schaerweijdenaren onder ons hadden het al ontdekt. De nieuwe WHS handicaps staan op onze nieuwe virtuele pas in Golf.NL en in onze ledenprofielen in E-golf.

De WHS handicap die nu op de virtuele pas staat kan nog aangepast worden door nieuwe qualifying scores of door de Handicap- en Regelcommissie.

En op 1 maart 2021 gaat de definitieve WHS handicap van start.

De omrekening van EGA handicap naar WHS handicap berust in principe op het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20.

Omdat slechts weinigen over voldoende scores beschikken is onderstaand correctie schema bedacht.

Hierdoor kan de nieuwe WHS handicap aanzienlijk afwijken van de EGA handicap

De moraal van dit verhaal: zorg in de toekomst voor veel qualifying scores zodat uw WHS handicap een zuiver beeld geeft van uw speelsterkte.

Maar dat gold in het verleden natuurlijk ook al!

Hieronder staat een ‘korte’ uitleg van de NGF over de WHS handicap berekening.
Voor de fijnproevers………

whs-korte-introductie-versie-10-december

Vriendelijke groet,

Simon Blom
Hareco Schaerweijde Golf