Het verenigingsbestuur (VB) heeft aangegeven de komende jaren stap voor stap zorgvuldig te willen investeren in onze accommodatie. Het gaat dan met name om de Jan Weverhal en het clubhuis, omdat de technische en economische levensduur daarvan echt voorbij is. Frank Hansen heeft in het VB de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van onze accommodatie. Omdat de accommodatie voor ons allemaal erg belangrijk is en we alle leden zo veel mogelijk willen betrekken, willen we Frank op de voet volgen in het proces. Vandaar dat we hem met enige regelmaat aan het woord willen laten.

Waar staan we?

Het gaat langzaam de goede kant op. We zijn begonnen aan een zorgvuldig traject. Dat heeft tijd nodig en we hebben te maken met langzaam werkende partijen. Zowel het clubhuis als de Jan Weverhal lopen technisch en economisch op hun laatste benen. Er is een achterstand in onderhoud van beide gebouwen. En we lopen achter op het gebied van verduurzaming. Verbouwen is voor beide gebouwen niet meer rendabel. Dus we moeten iets nieuws realiseren.

Tegelijkertijd constateert de gemeente een enorme achterstand op het gebied van binnensport accommodatie in Zeist. De gemeente heeft aangegeven hierin te willen ondersteunen. Daardoor is er een kans om voor ons op een ‘rendabele wijze’ een nieuw te bouwen sporthal te realiseren.

Voor het clubhuis geldt dat er een combinatie wordt gezocht met een externe partij. De meest voor de hand liggende partij is een fysiotherapiepraktijk. Op dit moment heeft de Geerestein groep (“Profit”) aangegeven met ons te willen optrekken. Het is in ieder geval de bedoeling dat er dan ook een professionele fitness gaat komen.

Als vereniging hebben we als uitgangspunt gesteld dat nieuwbouw geen gevolg mag hebben voor de exploitatie van de vereniging. Anders gezegd; de investering zal moeten passen binnen de huidige kostenstructuur van de SAS (Stichting Accommodatie Schaerweijde).

En nu, waar is het wachten op?

We hebben ons ‘bidbook’ bij de gemeente ingeleverd. Dat is goed ontvangen. Definitieve besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage verwachten we in september/oktober. Daarnaast spreken we dus met potentiele partners, zoals Geerestein. We kunnen met partners op het gebied van sport, bewegen, en fysio een deel van de exploitatiekosten delen. Wij hebben dan minder risico en onze leden en bezoekers krijgen meer service.

Ook zijn we bezig met de financiering. Op dit moment is de rente erg laag. Wel moet de gemeente bereid zijn om een garantie ten behoeve van de aan te trekken lening af te geven. Die gemeentegarantie is voor een bank een voorwaarde voor het afgeven van een financiering.

Dus, wat zijn de next steps?

Eerst moeten de financiële hobbels genomen worden. Zonder degelijke financiering geen verdere stappen. Daarna gaan we met informatieavonden met de leden van zowel hockey als golf aan de slag om vanuit de uitgangspunten te kijken naar invulling en inrichting. We hopen zo gauw er financiële duidelijkheid is een eerste informatieavond te organiseren. We denken dat dit in de loop van de maand oktober zal zijn. Voor nu kunnen we zeggen; we hebben er allemaal zin in. De timing is now!