Het verenigingsbestuur heeft aangegeven de komende jaren stap voor stap zorgvuldig te willen investeren in onze accommodatie. Met name worden genoemd de Jan Weverhal en het clubhuis, omdat de technische en economische levensduur daarvan voorbij is. Frank Hansen heeft recent zitting genomen in het VB met de verantwoordelijkheid voor de accommodatie (clubhuis, Jan Weverhal, voorplein) als portefeuille. Omdat de accommodatie voor ons allemaal erg belangrijk is en we alle leden zo veel mogelijk willen betrekken, willen we Frank op de voet volgen in het proces. Vandaar dat we hem met enige regelmaat aan het woord willen laten. Hij kan ons meenemen in overwegingen en afwegingen van strategische, organisatorische en financiële aard. Zijn doelen gaan over vorm en functie. Maar ook de route is interessant; met gemeente en partners goed inrichting geven aan de betekenis van Schaerweijde. Om te beginnen willen we natuurlijk weten wie Frank Hansen is.

Frank (53) wist al vroeg wat ondernemen was. Na zijn studie bedrijfseconomie in Utrecht heeft hij verschillende ondernemingen gestart en weer verkocht. Meest recent is woonwarenhuis fonQ dat hij samen met anderen groot heeft gemaakt. Al sinds zijn ondernemerschap is Frank bezig met onroerend goed. De afgelopen zeven jaar heeft hij daar echt een dedicated dagtaak van gemaakt.

Als we hem vragen naar zijn missie op Schaerweijde zegt hij “het is onze bedoeling om in een aantal jaren de accommodatie echt naar een hoger plan te tillen. Maar wel op een solide manier. Onroerend goed en ruimtelijke ontwikkeling wordt heel vaak geassocieerd met hoogmoed en waanzin. Alsof stenen gratis zijn. Ik sta met beide benen op de grond en vanuit dat vertrekpunt wil ik als vereniging met de gemeente en andere partners als bijvoorbeeld de Geerestein groep een ontwikkeltraject ingaan waar de vereniging duurzaam baat bij heeft. En natuurlijk zullen we de leden steeds op de hoogte houden en betrekken bij de plannen en zal de ALV in de stapsgewijze besluitvorming worden betrokken”.

Je staat met beide benen op de grond, zeg je? “Ja, zegt Frank meteen, op de Schaerweijde grond. Als donateur, oud business club (bestuurs-)lid en met vele leden als vrienden en bekenden ervaar ik Schaerweijde als een soort huis. Het is mijn missie dat huis toekomst vast te maken”.

Volgende keer gaan we in deze rubriek “Frank’s Accommodatie Update” in op hoe je in onroerend goed tot de goede afwegingen komt en wat we daarin kunnen verwachten. De verwachting is ook dat we direct na de zomervakantie een info-avond gaan organiseren om de stand van zaken en de eerste stappen toe te lichten.