Maandag 9 december is de baan gesloten i.v.m. bomenkap. Wie komt er helpen?

Waarom kappen we bomen ?

En dan specifiek op onze golfbaan Schaerweijde. Het kappen van bomen roept soms emoties op want waarschijnlijk wil iedereen in principe alles wat groeit en bloeit z’n gang laten gaan. In de vrije natuur is daar zeker wat voor te zeggen. Echter onze golfbaan doet weliswaar natuurlijk aan maar is dat zeker niet. Het is ontworpen, aangelegd en vraagt dagelijks onderhoud met een specifiek doel:  een (h)eerlijke partij golf met baancondities die dat optimaal accommoderen. En dat in een (gecreëerd) landschap dat het golfspel aangenaam ondersteunt. Golfclub Schaerweijde heeft in 2015 een beheersvisie laten opstellen door een extern deskundig adviesbureau, waarin duidelijke aanwijzingen zijn gegeven. Niets gebeurt zomaar willekeurig.

Slechte bomen kunnen een gevaar vormen. Ze kunnen zelfs omvallen of er vallen onverwacht dode takken naar beneden. Golfspelers lopen dan risico’s op verwondingen en dat moet te allen tijden worden voorkomen.  Doordat er nog steeds sprake is van achterstallig onderhoud moeten slechte of dode bomen worden verwijderd. Dat is zowel voor de veiligheid als ten bate van een groeistimulans voor de omringende bomen. Voor iedereen is het omzagen van een dode boom een vanzelfsprekende ingreep.

Hoe zit het dan met gezonde bomen?   Eerst een algemene beschouwing. Bomen groeien jaar na jaar en worden uiteraard steeds groter. Er staan diverse beuken op onze baan en de kroon van een beuk kan gemakkelijk een doorsnee van 20 m krijgen, evenals de veel voorkomende eiken. Je moet dus voortdurend anticiperen op de toekomstige omvang van de bomen. Vooruitkijkend maak je een inschatting op welke manier beeldbepalende bomen het beste tot hun recht komen met voldoende licht en lucht. Ook hoe de bomen het totaalbeeld bepalen. Kleine bomen staan in het begin na de aanplant op een kluitje om een ruimte te vullen. De ruimte per boom wordt in de loop van jaren door de groei steeds kleiner dus moeten er bomen tussenuit worden gehaald. Zeker wanneer je de uiteindelijke omvang van een boom niet goed hebt ingeschat bij de aanplant kan je je achteraf afvragen of ze niet op een verkeerde plek zijn geplant.

Deze methodiek blijft zich herhalen tijdens het gehele groeiproces van de bomen. Op een gegeven moment hebben de te kappen bomen al een redelijke omvang bereikt en begint het verwijderen van een dergelijke boom echt op te vallen. Dat is vaak het moment dat de emotie het soms wint van de rede en kunnen op emotie gebaseerde beslissingen slecht uitpakken voor een goed en verantwoord bomenbeheer. Dat kan tot gevolg hebben dat bomen elkaar alsnog gaan verdringen en zich slecht ontwikkelen. Ook zal er steeds meer schaduwwerking zijn en daar heeft gras een hekel aan. De takken kunnen zelfs belemmerend gaan werken voor ongestoord golf. Kortom komen we van de regen in de drup. En hoe langer je het uitstelt, hoe slechter het wordt.

Tegen deze achtergrond worden er voor de baanrenovatie maar ook voor het normale onderhoud maatregelen genomen die in het belang zijn van zowel een goed toekomstgericht beheer als het bevorderen van het golf zoals het gespeeld moet worden. Door de baanrenovatie komen we wat dat betreft in een stroomversnelling.  Vandaar dat er in korte tijd veel gaat gebeuren. Enkele specifieke situaties lichten we toe.

De rode beuk op hole 3 komt door de herschikking van de greens in het midden vóór de green te staan. Deze fraaie boom zal worden verplant naar de zijkant van de fairway. Dat vraagt een zorgvuldige aanpak van het inkorten van de wortels en bemesten, wortels opsluiten in een mat en na één jaar verplanten. We moeten het dus een jaar doen met een boom die we tijdens het spel moeten zien te ontwijken. Enkele bomen onderscheiden zich steeds meer als solitaire blikvangers, die steeds meer ruimte om zich heen nodig hebben. We noemen de kastanje links op hole 1, de kastanje links op hole 6, de eik links op hole 9 en de eik met laaghangende takken rechts op hole 8. Het beoogde effect kan alleen worden bereikt door bomen te kappen die in de weg staan.

De beuken naast de damestee van hole 8 zullen de tee geheel gaan overgroeien terwijl de wortels onder de teebox uitbreiden als er niet wordt ingegrepen. Om deze reden moeten hier bomen worden gekapt en dat is onvermijdelijk. De beuken aan de andere kant van het pad zullen het beeld deels herstellen. Voor een goede ontwikkeling van deze beuken zullen er hier en daar bomen tussenuit worden gehaald.  In het recente verleden zijn in deze omgeving trouwens al nieuwe bomen  geplant op verantwoorde plaatsen.

Bij green  9 zullen naast het pad enkele bomen worden gekapt. Deze tamelijk ingesloten green heeft dringend meer (ochtend)zon nodig en ook de wind moet meer vrij spel hebben om aantasting van de green door schimmels voor te blijven. Er blijft voldoende robuust groen over in de directe omgeving.

De bijgevoegde fotomontages voor de situatie op hole 6 en de tee van hole 8 zijn voorbeelden om zichtbaar te maken waar het in deze twee gevallen om draait en wat het beoogde effect is. Met wat fantasie kan eenieder zich waarschijnlijk ook de andere situaties voorstellen.

Maandag 9 december zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.  Dat wordt een hele klus maar we hebben inmiddels goede ervaringen opgedaan met veel helpende handen in de baan voor zaag- en sleepwerk. Golfspelen kan op die zaagdag toch niet, dus sjouwen is een goed alternatief.

Alle hulp is welkom die dag, laat het even weten aan baancie@schaerweijde.nl als je komt helpen.

Golfclub Schaerweijde bruist van vernieuwing en activiteiten. Onze baan wordt steeds mooier dank zij de inzet van veel mensen die er met hart en ziel hun energie in steken. Mooi toch!