Winterse regels voor behoud van onze mooie golfbaan

We hebben tot begin december nog steeds op de zomergreens kunnen spelen. Door de renovatie in 2021 en de jarenlange verbetering van de fairways is dit mogelijk en blijft de baan in goede conditie. Vanwege de hoge speldruk moeten we zeer attent zijn op schade aan de grasmat. Lage temperaturen, weinige zonlicht en hoge luchtvochtigheid zorgen ervoor dat het gras niet meer herstelt en schimmelvorming op de loer ligt.

De komende week daalt de temperatuur tot beneden nul. De kwetsbaarheid van de baan is dan op zijn grootst. We moeten maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken en te voorkomen.

De maatregelen op een rijtje:

  • Op alle holes slaan we af van de winter tees.
  • Bij te veel schade aan de zomer greens en bij rijp, nachtvorst en vorst spelen we op de wintergreens.
  • Bij opdooien, hevige sneeuwval of wateroverlast is de baan gesloten. De actuele informatie staat altijd op de site.

LET OP DE AANWIJZINGEN OP DE SITE EN DE BORDEN VOOR HET GEBRUIK VAN TROLLEYS EN HANDICARTS.

Met name de beslissing om trolleys en handicarts te verbieden doen we niet zomaar. Het gras herstelt niet en is vatbaar voor schimmels. Door alleen te lopen met draagtassen door de baan ontstaat minder schade. Op de site van de NGF staat een filmpje waarin wordt uitgelegd hoe kwetsbaar gras is voor vorst en rijp. https://youtu.be/-4w6vV_EfRg

Enige jaren geleden hebben we voorgesteld dat die leden, waarvoor het zelf dragen van een tas niet mogelijk is, wel met een trolley de baan in mogen. Het blijkt dat deze uitzondering veel onduidelijkheid geeft, dat niet iedereen zich aan de regels houdt en er teveel schade aan de baan ontstaat.

Daarom hebben we besloten dat er geen uitzonderingen meer mogelijk zijn en dat iedereen zich aan de regels moet houden.

Een winterse groet,

Het Bestuur