Beste Schaerweijdenaren,

Corona stelt onze vereniging op de proef. Wij zijn geraakt doordat de ziekte Schaerweijde helaas niet aan zich voorbij heeft laten gaan. Degenen die in goede gezondheid zijn, kunnen dit voorjaar niet hockeyen of golfen. Gelukkig zijn de jeugdtrainingen deze week in aangepaste vorm opgestart. Ook in financiële zin hebben de coronamaatregelen gevolgen voor Schaerweijde. Dit was voor het verenigingsbestuur aanleiding om een extra online-ledenbijeenkomst te organiseren op:

Maandag 18 mei 2020 van 20:00-21:30 uur via Microsoft Teams

Waarover willen wij u informeren?

ZSV Schaerweijde maakt in financieel opzicht een pittige periode door. Het VB wil u graag informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de financiën en de genomen maatregelen naar aanleiding van de corona-crisis. Tevens zal het VB u meenemen in de toekomstige uitdagingen voor de vereniging en de mogelijkheden om de financiële tegenslagen in te lopen. Tot slot wordt vooruitgeblikt op de begroting 2020-2021, die ter goedkeuring aan de ALV zal worden voorgelegd op 25 juniaanstaande.

 

Hoe gaan wij u informeren?

Het is op dit moment niet mogelijk om een bijeenkomst in het clubhuis te organiseren. Daarom gaan we dat online doen via Microsoft Teams. Een dag voor de bijeenkomst ontvangt u per mail een link, zodat u kunt deelnemen.

Tussen 14 en 17 mei ontvangt u de presentatie over de actuele financiële situatie van Schaerweijde per e-mail. U kunt uw vragen vooraf per e-mail stellen of tijdens de bijeenkomst via de chatfunctie in Microsoft Teams. De bestuursleden zullen tijdens de meeting een toelichting geven op de presentatie en zoveel mogelijk vragen beantwoorden.

Noteer daarom in uw agenda: maandag 18 mei van 20:00-21:30, informatiebijeenkomst van Schaerweijde.

 

Met vriendelijke groeten,

Het verenigingsbestuur

Roel Hart (voorzitter), Harry de Kroon (penningmeester a.i.), Josien van Breda (secretaris), Alette Geerts (Horeca), Reinoud Imhof (voorzitter hockey a.i.) en Fardo Renger (voorzitter golf)

PS: hebt u geen ervaring met Microsoft Teams en wilt u het vooraf proberen? Op vrijdag 15 mei om 20:00 uur is er een proefsessie. Wilt u daaraan meedoen, stuur dan een e-mail naar secretaris@schaerweijde.nl