Geheimzinnige tekens in de baan.

De argeloze spelers in het weekend van 20 juni zullen ervaren dat verschillende fairways zijn voorzien van stippen en kruizen met rode en gele kleur.  Dat heeft niets te maken met markeringen voor luchtfoto’s of proefboringen naar aardwarmte. Nee, de officiële status van onze golfbaan met nieuwe greens die in augustus in gebruik worden genomen ondergaat een update bij de NGF.  Er zijn ook diverse tees veranderd en een aantal nieuwe toegevoegd. Zo komen we weer een stap verder in het renovatietraject naar uiteindelijke voltooiing.
Hoe gaat zoiets in zijn werk.
Vanaf de gele en rode tees worden afstanden ingemeten die een bogey-speler/speelster (handicap 18) en een scratch-speler/speelster (handicap 0)gemiddeld slaan.
Heren vanaf geel en dames vanaf rood. (een beetje ouderwets, maar zo werd het altijd gedaan en dus nog steeds).
Vanaf de gele tee is de afstand 165 m (bogey) aan te geven met gele stip en 210 m (scratch) aan te geven met een geel kruis.
Vanaf de rode tee is de afstand 119 m (bogey) aan te geven met een rode stip en 174 (scratch) aan te geven met een rood kruis.
De vervolgslagen worden aangegeven met dubbele en driedubbele  stippen en kruizen.
De vervolgslagen worden aangegeven met dubbele en driedubbele  stippen en kruizen.
Vervolgens wordt vanaf deze markeringspunten beoordeeld wat de moeilijkheidsfactor is voor de volgende slag naar de vlag.
Aan de hand van deze beoordeling wordt tezamen met de baanlayout en verschillende andere factoren de Sloperate (SR) en de Courserate (CR) bepaald.
Op maandag 22 juni komt de NGF onze baan inmeten en een paar weken later volgt de nieuwe handicapslagen tabel.
Intussen kunnen we smullen hoe mooi de nieuwe greens zich ontwikkelen.