Een prachtige zonnige frisse voorjaarsdag……

….werd een succesvolle snoeidag

Succesvol omdat ruim 20 leden hard gewerkt en geholpen hebben om de mooiste 9 holes baan van Nederland te blijven. Samen met de boomzagers en een versnippermachine van de Ridder hebben we de hele baan onderhanden genomen.

’s Morgens na een kop koffie en de briefing zijn we om 9.00 uur de baan in gegaan. Om 10.30 uur werd er koffie, thee en vooral warme chocolade melk met slagroom in de baan genuttigd.

  • Eén ploeg mensen samen met Fred en Peter hebben struiken en laaghangende en dode takken gesnoeid en het hout verzameld voor de snippermachine.
  • Een andere ploeg van de Vierschaer hebben onder leiding van Wim van de Kant hun eigen bomen geveld, in handzame stukken gezaagd en afgevoerd.
  • De Ridder heeft met 2 zagers de grote dode bomen (vooral Douglas) geveld.  Ook zijn bomen rond de green van 5 en 2 en de tee van 3  weggehaald om meer noodzakelijk licht en lucht op het gras te krijgen. Hier hebben de leden vooral de takken op hopen gesleept om versnipperd te worden.
  • Erik en Willem hebben veel kleine dode bomen op de taluds weggezaagd en een groep heeft gesnoeid en hout en takken gesleept.

Rond 12.30 uur een uitgebreide en goed verzorgde lunch van Corné. Tijdens deze pauze, met cadeaus, toespraak en luid applaus afscheid genomen van Michiel en Mitchel als nieuwe greenkeeper welkom geheten.

Na de pauze om 13.30 uur weer de baan in om de puntjes op de i te zetten. Heel veel snipperwerk en hier en daar nog een boom geveld. Het was hard doorwerken want dinsdag moest de baan weer open.

In de middag hebben we nog hulp gehad van 2 stevige mannen die veel gezaagd hout uit de baan hebben weggereden.

Omstreeks 16.00 uur met de nog enkele aanwezige, afgepeigerde leden en de mannen van de Ridder getoast op een geslaagde dag.

Hardwerkende leden van harte bedankt voor de geweldige inzet!