1995 – 2000 Ambitie en groei

Met ca. 60.000 inwoners was Zeist tussen 1995 en 2000 een middelgrote gemeente. Het aantal Zeistenaren dat sportte, bleef laag omdat het aantal oudere inwoners relatief hoog was. Toch lukt het Schaerweijde om het ledenaantal gestaag te laten groeien. En met de nieuwbouw aan de Senecalaan en de Erasmuslaan/Socrateslaan kreeg de club zoveel aanwas van nieuwe, jonge leden dat de doelstelling van 1000 leden gehaald zou kunnen worden.

Benjamins
De landelijke trend was dat kinderen op steeds jongere leeftijd met hun favoriete sport begonnen. In 1996 begon Schaerweijde met de Benjamins. Kinderen van zeven en acht jaar trainden en speelden nog geen competitie. Er startten meer meisjes dan jongens. Deze laatste gaven de voorkeur aan voetbal en stapten over als ze ouder waren. Niet alleen iets van die tijd dus.

Masterclass
Schaerweijde had als ambitie om tot een regionale club uit te groeien en besloot om meer te investeren in de jeugd. Vanaf 1995 trainde elk team twee keer per week in plaats van een keer. In dat jaar startte ook de Masterclass, een gezamenlijk initiatief van Schaerweijde, Phoenix en Shinty. Spelers en speelsters uit Heren en Dames 1 en zelfs een keer een international verzorgde deze speciale trainingen voor talentvolle speelsters. En Schaerweijde organiseerde het Pulls toernooi (vergelijkbaar met het Valkentoernooi van nu), een toernooi voor topteams. Tevens stelde de club een Technisch Directeur aan. Trainers en trainsters kregen voor het eerst een contract en ontvingen een vergoeding.

Arbitragecommissie
De 21ste eeuw werd ingeluid met de oprichting van een arbitragecommissie. Totaal 40 jeugdleden hadden de scheidsrechterscursus met goed gevolg afgelegd.

Horecamanager
Vanaf november 1997 is de horeca binnen de vereniging geprofessionaliseerd. De man die de scepter zwaait, is Dick Hemeltjes. Hij werkt samen met de barcommissie, een vaste groep vrijwilligers.

Uitbreiding
Schaerweijde droomde van een nieuw clubhuis en in mei 1996 waren de eerste schetsen klaar. Op dat moment telde de club twee grasvelden, twee zand-ingestrooide kunstgrasvelden, een negen holes golfbaan en een driving range. Maar dat was niet genoeg. Citaat uit het hockeyseizoen 98/99: ‘De verwachting is dat er over vijf tot zeven jaar geen gras meer bestaat om wedstrijdhockey op te spelen. De huidige D-jeugd hoort al geen wedstrijden meer te spelen op gras. Ze hebben het spelletje geleerd op kunstgras en alles is hierop aangepast. Spelen op gras kun je voor deze kinderen als gevaarlijk omschrijven.’

In 1999, net voor de eeuwwisseling, opende Schaerweijde het derde kunstgrasveld. Met deze uitbreiding was de groei niet meer te stuiten. De vereniging wilde naar 1250 leden en tegelijkertijd het karakter behouden van een familieclub met een uitstekende opleiding voor de jeugd, een brede topjeugd en Dames en Heren 1 in de Overgangsklasse. Met ambitie naar hoger.

Volgende keer 2000 – 2005
Alle teksten van deze rubriek zijn ontleend aan het lustrumboek Schaerweijde 75 jaar. Onze dank gaat uit naar deze lustrumcommissie!