The only way is up

 1985 – 1990 The only way is up

Na 1985 begon een herstel van de economie. We keken naar Miami Vice, werden het liefst YUP (Young Urban Professional), luisterden naar Doe Maar, Het Goede Doel of de Frank Boeijen Groep en de eerste PC deed zijn intrede met een MS-DOS besturingssysteem. Schaerweijde verving het eerste veld door kunstgras en de vereniging maakte zich op voor uitbreiding van het golfterrein en de hockeyvelden.

Bakkermat
Op 31 augustus 1985 werd het eerste kunstgrasveld geopend door Hein Bottinga. Veld 1 (dwars op waar nu veld 4 ligt) kreeg de nam Bakkermat naar Nico Bakker, één van de initiatiefnemers.

Zeister Sport Vereniging Schaerweijde
Tijdens de ledenvergadering van november 1985 keurden de leden de naamsverandering goed: Z.S.V. Schaerweijde. De vereniging werd uitgebreid met een golfafdeling, een hockeyafdeling en een omnibestuur. De golfers werden officieel lid en de golfcommissie werd het golfbestuur. Met deze uitbreiding kreeg Schaerweijde ook een nieuw logo; met hockeystick én golfclub. In 1986 tijdens de ALV werd de cricketafdeling van Schaerweijde definitief opgeheven. Zij waren al eerder verhuisd naar voetbalvereniging Zeist.

Van de mat gespeeld
Voor golfers de normaalste zaak van de wereld, voor hockeyers een afgang. Als golfer nam je in die tijd je eigen kunststof matje mee om af te slaan en het hockeyveld niet te beschadigen. De afslag van hole 1 was vanaf de parkeerplaats, de bal moest zo’n 70 meter naar beneden geslagen worden: alsof je in de bergen stond. Het GVB (Golf Vaardigheids Bewijs) kon bij de grote broer ‘De Pan’ gehaald worden. In 1986 kreeg Schaerweijde Golf een officiële status: geassocieerd lid van de Nederlandse Golf Federatie.

Hoofdklasse
Op 5 mei 1985 promoveerde Heren 1 naar de Hoofdklasse met een 2-0 zege op Hurley. Dames 1 werd op dezelfde dag kampioen en promoveerde naar de 1e klasse en ook Veteranen A leverde een bijzondere prestatie door te promoveren naar de Hoofdklasse. Groot feest tot in de late uurtjes op Schaerweijde!
Op 30 april 1989 promoveerde Heren 1 wederom naar de Hoofdklasse.

Puntje Kousemaker
In 1983 werd het plan bedacht om het bestaande complex af te graven en het vrijkomende zand te gaan verkopen. Met de opbrengst daarvan zou dan de aanleg van twee kunstgrasvelden en een nieuwe 9-holes baan aangelegd en betaald kunnen worden. Ook lagen er plannen om de hal en het kunstgrasveld te verkopen om de renovatie van het clubhuis te bekostigen. Op de ALV van 14 maart 1989 stemden de leden in met de aankoop van een stuk grond ter grootte van 1 ha, het puntje Kousemaker. Dit zou gebruikt worden voor de golfbaan. De verkoop van de hal en het kunstgrasveld ging uiteindelijk niet door.

Wokkel en chip
Het spelregelcomité van de FIH (Fédération Internationale de Hockey) besloot dat de spelregels aangepast moesten worden. ‘Een pass door de lucht die de bal in de cirkel doet belanden, is voortaan verboden. Daarnaast zullen scheidsrechters ook scherper moeten letten op gevaar bij het afgeven en neerkomen van de hoge bal. De ‘wokkel’ (het wegslaan van tevoren opgewipte bal) krijgt het predikaat “ontoelaatbaar”. De ‘chip’ (gecontroleerd vanaf de grond omhoog slaan van de bal) blijft toegelaten.’

Volgende keer 1990-1995
Alle teksten van deze rubriek zijn ontleend aan het lustrumboek Schaerweijde 75 jaar. Onze dank gaat uit naar deze lustrumcommissie!