Uitslag van de stemming over stemrecht van jeugdleden op de ALV van 6 november

Op woensdag 6 november vond in de lounge de tweede Algemene Leden Vergadering plaats over het jeugdstemrecht. Na uitgebreid te hebben gedebatteerd over de voorstellen werd er uiteindelijk schriftelijk gestemd. De stemming werd begeleid door Michiel Schouten en Olivier Vermeulen, sinds april 2019 lid van de Tuchtcommissie en nu fungerend als stemcommissie. Na het tellen van de stembriefjes (58 leden waren persoonlijk aanwezig en 62 leden hadden een volmacht afgegeven) bleek dat 81 van de 120 leden “voor” hadden gestemd en 39 “tegen”. De vereiste 3/4e meerderheid, benodigd voor de statutenwijziging werd niet gehaald.

Dit betekent dat het stemrecht voor jeugdleden, uit te oefenen door hun wettelijk vertegenwoordiger niet is aangenomen. Het Verenigingsbestuur beraadt zich nu over deze uitslag.