Voor het bestuur van de vereniging zoeken wij een

Penningmeester Verenigingsbestuur

De huidige penningmeester kan deze functie niet langer combineren met zijn werk en gezinsleven. Hij ziet zich derhalve genoodzaakt zijn verantwoordelijkheden te moeten overdragen.

De penningmeester van de vereniging is samen met de penningmeesters van de binnen de vereniging bestaande afdelingen Hockey en Golf verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging en werkt daarin dan ook nauw samen met deze penningmeesters. Daarbij wordt de penningmeester ondersteund door de verder in te richten Financiële Commissie.

Tijdsbelasting: 10-12 uur per week

Daarnaast zoeken wij

Leden voor de kascommissie.

De (statutaire) kascommissie onderzoekt voor de ledenvergadering waarin de jaarrekening wordt gepresenteerd de boeken van de vereniging en beoordeelt of de penningmeester de jaarrekening naar behoren heeft opgesteld en waar nodig nog moet aanpassen. Daarnaast adviseert de kascommissie op welke punten de inrichting van de financiële huishouding verbetering behoeft. Voor de kascommissie zoeken wij leden met een financiële achtergrond.

Tijdsbelasting: 10-15 uur per jaar (met name in oktober/november)

Voor verdere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Roel Hart (Voorzitter van de vereniging) via voorzitter@schaerweijde.nlof tel. 06 212 84 85 6. Uiteraard is Harry de Kroon de huidige penningmeester ook graag bereid verdere informatie te geven via penningmeester@schaerweijde.nlof tel. 06 51 69 4775