ONTWERP BAANRENOVATIE

Golfarchitect Alan Rijks heeft op 1 oktober 2019 een presentatie gehouden van het ontwerp van de nieuwe greens, bunkers en voorgreens. Hij deed dat na eerst een inkijk te hebben gegeven in een aantal

Hij deed dat na eerst een inkijk te hebben gegeven in een aantal ontwerpprincipes en voorbeelden van ontwerp en aanleg in binnen- en buitenland. Een boeiende presentatie en de aanwezigen konden er kennis van nemen dat een golfbaan bedenken en aanleggen wel wat meer is dan tekening maken en de bulldozer bergen grond laten opschuiven. Zowel het een als het ander vereist veel creativiteit, kennis van de golfsport en specialistisch vakmanschap om uit vormloze bergen grond een fraaie en uitdagende green te laten ontstaan.

Een goede bodemopbouw en een uitgekiende drainage moet de green kwaliteit en weerbaarheid geven.

Zon en schaduw.

Voor de kwaliteit van het gras en de greens in het bijzonder is het van essentieel belang, dat het zonlicht goed zijn werk kan doen. Teveel schaduw vertraagt de groei en speelt schimmelvorming en vervilting in de hand. De ochtendzon is belangrijk om bij het begin van de dag de greens te laten opdrogen. Onze golfbaan begint steeds meer de gevolgen te merken van opdringend groen. Van alle golfbaan-typen is Schaerweijde een bosbaan te noemen. Dat betekent dat er heel kritisch moet worden gekeken naar de positie en groeipotentie van bomen voor een reeks van jaren. Voor een goed beheer betekent dat, dat er vroegtijdig bomen verdwijnen op plekken waar dat absoluut noodzakelijk is. Rijks geeft hierover duidelijke aanwijzingen in het ontwerp. Wij verwijzen naar de aparte publicatie “Waarom kappen we bomen” over dit specifieke onderwerp om daar iedereen een goed inzicht in te geven.

Spelvriendelijkheid.

Mede door te veel bomen in of nabij speellijnen naar de greens, maar ook door de ligging van o.a. bunkers is onze baan volgens Rijks niet overal spelvriendelijk. In zijn ontwerp is met de vormgeving van de greens en bunkers hierop ingespeeld om het spelplezier te bevorderen. Ook door het bouwen van meer (vooral rode) tees wordt ook meer spelvariatie bevorderd. Hierover hebben we vorige keer al iets verteld.  Denk niet, dat het allemaal gemakkelijker gaat worden.  De greens komen er anders uit te zien dan we nu gewend zijn.

De nieuwe greens.

Daar is iedereen natuurlijk benieuwd naar.  Er zijn gedetailleerde schetsen gemaakt van elke green. Het is niet de bedoeling, om alle greens exact te beschrijven als een blik op de tekening meer zegt dan bladzijden tekst. Wel kan in zijn algemeenheid worden vastgesteld, dat de opbouw van de greens vaak ruwweg uit drie plateaus bestaat met onderlinge hoogteverschillen. Er zijn gemakkelijke en moeilijke gedeelten. Ook is er in het ene geval een vriendelijke voorgreen maar in andere situaties en zogenoemde run off, waarbij de bal zomaar weer naar beneden kan rollen. Enkele bunkers vervallen definitief en anderen worden wat kleiner op andere plekken, maar wel spelvriendelijker en opgebouwd uit speciaal zand.  De nieuwe beregeningsinstallatie wordt door speciale machines in de grond gestopt met een minimum aan oponthoud.

Hole 3/12 als voorbeeld. 

Van alle greens zijn tekeningen gemaakt als dit voorbeeld. Ze zijn zeer gedetailleerd en bij een rustige bestudering kan iedereen zich een beeld gaan vormen. Deze hole ondergaat de grootste wijziging, vandaar dat we dit als voorbeeld tonen. Voor green 3 en 12 komt één nieuwe green terug. De huidige green 12 is niet te handhaven vanwege de bomen er vlak naast. De rode lijn geeft de positie van de oude greens aan en de gele lijn de oude bunkers. De nieuwe green komt in het midden van de ruime fairway te liggen met een nieuwe bunker in het midden. Het linker deel van de green ligt het hoogste en uiterst rechts ligt de green ongeveer 80 cm lager. Het verloop is soms geleidelijk maar vooral in het midden iets stijler, waar de hoogtelijnen dichter bij elkaar liggen. Ook hier zijn weer min of meer drie plateau’s te onderscheiden waar de hoogtelijnen ver uit elkaar liggen. Bijna altijd is de achterkant van de greens iets hoger dan de voorkant om een goed zicht te hebben. Oude bunkers komen uiteraard te vervallen. De bruine beuk, die nu nog midden op de faiway staat, zal worden verplant. Voor alle overige greens is het ontwerp ongeveer op dezelfde manier vorm gegeven. In de legenda van de tekening staat de betekenis van alle aanduidingen aangegeven. Alle negen ontwerptekeningen zullen worden tentoongesteld in het clubhuis en komen op de website en/of in de nieuwsbrief van Schaerwijde.

Het groenbeheer.

Het is al een paar keer vermeld maar dit belangrijke onderwerp verdient veel aandacht. Er is veel achterstallig onderhoud van het aanwezige groenbestand en elke winter proberen we dat in te lopen. Dat betekent dat er regelmatig met de kettingzaag en snoeischaar bomen worden gekapt en kronen worden opgesnoeid. Dat zijn vaak slechte stakige bomen die elkaar verdringen maar ook ogenschijnlijk gezonde exemplaren moeten soms het veld ruimen om andere bomen meer licht en lucht te geven en tot hun recht te laten komen. Voordat de werkzaamheden beginnen zal in december nog een zaagdag plaatsvinden. Over alles is goed nagedacht en niets gebeurt zomaar. Het is een toekomstgerichte aanpak met als beoogd resultaat een steeds mooiere parkachtige golfbaan en een goede grasmat. Nogmaals verwijzen wij naar onze publicatie “Waarom kappen we bomen”, omdat we dit een belangrijk onderwerp vinden. Wij zijn overigens blij dat elke keer weer zo’n grote groep vrijwilligers zich op de zaagdagen inspant om mee te helpen met zagen en slepen.

Hoe nu verder.

De eerste belangrijke stap die we moeten zetten is, zorgen dat de begrotingen kloppen en of er voldoende budget is voor wat we willen realiseren. Als we daar uit zijn wordt er aan De Ridder opdracht gegeven tot uitvoering van de plannen. Volgens de planning starten we medio november met het vervangen van het hoofdleidingnet van de beregeningsinstallatie. In december wordt er gezaagd en gekapt. Half januari 2020 beginnen we met het grondwerk voor greens, bunkers en tee’s en in april wordt er gezaaid. Onder normale omstandigheden spelen we in augustus 2020 op splinternieuwe greens. Tot dat moment moeten we het even doen met de tijdelijke “winter”greens.