Stand van zaken (ontwikkeling ) nieuwe greens en tees

Wij (de Ridder en het renovatie team) zijn zeer tevreden over de groei van het gras op onze nieuwe greens en tees.

Met de nieuwe beregeninginstallatie en veel extra handsproeiers is het onze greenkeeper Michiel en hulptroepen van de Ridder gelukt het ontkiemen van het graszaad en de groei van het jonge gras voorspoedig te laten verlopen.

We zijn nu in het stadium dat het gras regelmatig moet worden gemaaid, zodat een goede grasmat ontstaat. Door de verschillende maairegimes worden de vormen van de greens en surroundings al goed zichtbaar. Ook de nieuwe bunkers zijn al klaar. Op het eerste gezicht zou je denken dat we er al op kunnen spelen.

Helaas moet dat toch nog even wachten.

Wat moet er dan nog gebeuren?

Maandag 22 juni is de baan door de NGF ingemeten en zal de HARECO de rating vaststellen.

Dan pas kunnen de nieuwe kaarten en borden voor de baan worden besteld, wat zeker enige weken in beslag zal nemen. Ook het nieuwe gras zal de komende tijd nog een aantal behandelingen moeten ondergaan, zoals o.a.

  • worden geprikt om de bodem te ontluchten
  • nog worden bemest om de groei van het gras te bevorderen
  • De greens moeten nog een keer worden bezand om zo stabiliteit en vlakheid te bevorderen.
  • De greens worden ook nog gerold om stabiliteit en vlakheid te bevorderen.
  • Om de twee weken worden de greens korter gemaaid.
  • De graswortels moeten verder de diepte in groeien om bij beschadigingen goed te kunnen herstellen

Dus zoals u ziet moet er nog veel inspanning geleverd worden om alles optimaal in conditie te krijgen.

We stellen uw geduld nog even op de proef.

Maar we zullen zeker de afgesproken datum, eind augustus, halen…….