In 2021 wordt in Nederland het World Handicap System (WHS) ingevoerd.

Graag willen we jullie het hoe en waarom uitleggen.

Allereerst het waarom.

Er waren wereldwijd zes verschillende handicapsystemen. Wereldwijd is afgesproken om met het WHS systeem te gebruiken.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van het oude EGA systeem:

De computer rekent de handicap uit.

Na invoering van een qualifying score berekent de computer de nieuwe handicap.

Iedere golfer krijgt een nieuwe handicap.

Een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 scores in je laatste 20 qualifying ronden.

Hierdoor zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de huidige EGA-handicap.

Bij de meeste spelers zal de eerste WHS-handicap hoger zijn dan de laatste EGA-handicap.

Maar dit is relatief, want bij transitie naar WHS wordt de handicap van alle spelers “gereset”. Dus de onderlinge verschillen veranderen nauwelijks

Idealiter heeft iedere golfer minstens 9 qualifying scores in zijn of haar handicaphistorie.

Een WHS-handicap die is berekend op basis van 9 scores is meestal een handicap die goed het spelniveau van de golfer reflecteert. Echter, hoe meer scores hoe beter.

De handicapcategorieën vervallen.

In het nieuwe systeem kunnen alle handicaps stijgen (tot maximaal 54) en dalen, dus ook de handicap van een speler met WHS-handicap 36 kan stijgen als deze speler een minder goede score inlevert.

Wat niet verandert:

  • Spelers zullen bij een qualifying ronde of qualifying wedstrijd met een playing handicap spelen en “slagen meekrijgen”, net als nu. Die playing handicap heet in het WHS een Course Handicap. De course handicap zal te vinden zijn in de handicapslagentabel van de baan waar je speelt, net als nu.
  • Wat niet verandert is dat de moeilijkheidsgraad van de verschillende kleuren tees voor dames en heren van een golfbaan wordt vastgesteld door middel van een course rating.
  • Wat niet verandert is de mogelijkheid om 9-holes qualifying ronden te spelen. Wat wel verandert is dat spelers met handicap 4.4 en lager straks ook 9-holes qualifying ronden en wedstrijden kunnen spelen.
  • Wat ook hetzelfde blijft is dat de WHS-golfhandicap de potentiële speelsterkte van een golfer weergeeft, zoals de EGA-handicap dat ook doet. Het is nu en in de toekomst heel normaal dat golfers geregeld niet hun handicap spelen.
  • Wat ook niet verandert is dit principe: hoe meer qualifying ronden en wedstrijden een golfer speelt, hoe reëler de handicap is.
  • Stableford blijft gewoon bestaan als spelvorm voor sociale rondjes en voor qualifying ronden. In een Stableford-wedstrijd zal het klassement nog steeds bepaald worden door het aantal Stableford-punten van de deelnemers. Maar voor handicap-doeleinden wordt je score in een qualifying Stableford-wedstrijd omgezet in een dagresultaat. De volgende dag is, na een herberekening van de handicap door de NGF computer de nieuwe WHS-handicap bekend.

We hopen dat we jullie met deze uitleg wat meer duidelijkheid over het nieuwe Handicap-systeem geven.

Mochten er nog vragen zijn dan verwijzen we je graag naar de NGF site, waar heel uitgebreide informatie te vinden is.

https://www.ngf.nl/whs

En de mannen van de Hareco willen natuurlijk ook graag helpen om licht in de duisternis te verschaffen!