Het enige echte officiele winterbeleid……….

Het is al begin november en we spelen gelukkig nog steeds van de zomertees en op de zomergreens.

Door de renovatie van afgelopen voorjaar en de jarenlange verbetering van de fairways blijft de baan in goede conditie.

We kunnen nog zolang doorspelen omdat de temperatuur overdag en ‘s nachts aan de hoge kant is voor de tijd van het jaar. Daardoor groeit het gras nog een beetje en kunnen de tees en greens zich herstellen. Wel merken we op enkele tees, dat de speel druk erg hoog is en dat het herstel moeizamer verloopt.

Komende weken komt daar verandering in. De temperaturen dalen en we zullen daarop moeten anticiperen.

We blijven vooral deze winter nog heel voorzichtig met het bespelen van de nieuwe zomergreens. Ze zijn pas een half jaar oud en nog niet voldoende gesetteld en volgroeid om de hoge speeldruk aan te kunnen.

 

De maatregelen

  • Op alle holes gaan we afslaan van de wintertees. We doen een proef om geen wintermatten te gebruiken (met uitzondering van hole 9 B)
  • Bij te veel schade aan de zomergreens, rijp, nachtvorst, vorst en opdooien spelen we op de wintergreens. Bij nachtvorst en/of rijp zijn de zomergreens de hele dag gesloten.
  • Let op de aanwijzingen op de site en de borden voor het gebruik van trolleys en handicarts.

Er komt deze periode veel variatie in het bespelen van de baan:

  • Van wintertees naar zomergreens
  • Van wintertees afwisselend naar zomer- of wintergreens
  • Van wintertees naar wintergreens

Zoals we allemaal gemerkt hebben wordt er veel gebruik gemaakt van onze golfbaan. We kunnen er samen voor zorgen dat onze baan in goede conditie blijft als we ten alle tijde de baan met zorg en liefde bespelen. Dit betekent onder andere plaggen terugleggen en pitchmarks goed herstellen.

Het draagt bij aan het golfplezier van ons allemaal!

Namens de BACO en de greenkeeper heel veel spel plezier!