Ons bereikte het trieste bericht van het overlijden van Bertus Groenesteijn

Wie kende BERTUS niet, Bertus Groenestijn.

Als Groundsman zorgde hij er altijd voor dat er op een perfecte baan gespeeld kon worden. Bij het aanleggen van de heuvel op hole negen waren er vele handen nodig om de heuvel te bedekken met graszoden.

We praten dan over de periode eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Ik herinner me nog hoe hij altijd op dinsdagmorgen vroeg uit de veren was om de baan in goede conditie te brengen en vervolgens zelf meespeelde met de Seniorenochtend. En dan na de koffie haalde hij samen met vrijwilligers ballen uit het talud naast de drivingrange.

Bertus was er altijd om een handje te helpen.

Bertus was lange tijd nog een van de weinigen leden die niet op Internet zat.

En dat maakte het wel lastig bij wel of niet deelnemen aan een wedstrijd.

Menig commissielid had hierover wel eens een gedoe met hem.

Vooral omdat hij ook niet altijd telefonisch doorgaf of hij wel of niet kwam.

Maar dat maakte hem uiteraard alleen maar meer kleurrijk!

We zullen hem missen!