Contributie:

Om lid te worden van Schaerweijde Golf betaal je geen entree, maar alleen de volgende jaarlijkse contributie:

Senioren

• Senioren homeclub Schaerweijde € 585,-

• Senioren homeclub elders bij club met D-status € 535,-

• Senioren homeclub elders bij club met A, B of C-status € 490,-

• Familielidmaatschap 2 x € 585,- en kinderen tot 18 jaar gratis € 1.170,-

• Combi-lidmaatschap Golf/Hockey senioren € 285,-

PROCEDURE
De Toelatingsadviescommissie zal op basis van de door het Golf Bestuur opgestelde criteria en rekening houdend met het aantal beschikbare plaatsen nagaan welke aangemelde leden daadwerkelijk lid kunnen worden van Schaerweijde Golf.
Over het besluit van het Golf Bestuur is geen discussie mogelijk.

VOORWAARDEN

  • Door aanmelding geeft u zich op als lid van Schaerweijde. Zonder dringende redenen is terugtrekking voor het lidmaatschap, als u wordt toegelaten, niet mogelijk.
  • Betaling van de kosten lidmaatschap binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
    Bij betaling na 60 dagen of meer na ontvangst factuur wordt een boete opgelegd.
    Indien Schaerweijde Golf overgaat op het systeem van automatisch incasso van verschuldigde
    lidmaatschapgelden en gerelateerde kosten, geeft u hierbij expliciet toestemming hiertoe voor onbepaalde tijd.
  • Uitsluitend na volledige betaling worden de bescheiden overhandigd en is het lid speelgerechtigd.
  • Door aanmelding gaat u akkoord met de opname van uw gegevens in een gegevensbestand van ZSV Schaerweijde dat niet ter beschikking wordt gesteld aan derden.

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging (ter inzage in het clubgebouw en op de website van Schaerweijde). Voorts verklaart ondergetekende alle bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de gestelde kosten, procedure en voorwaarden zoals hierboven vermeld.

Mail ons

SPEELSTERKTE (vink aan wat van toepassing is)

GOLFVERLEDEN (vink aan wat van toepassing is):

Door het inzenden van dit aanmeldformulier verklaart akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging (ter inzage in het clubgebouw
en op de website van Schaerweijde). Voorts verklaart ondergetekende alle bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de gestelde kosten, procedure en voorwaarden zoals hierboven vermeld.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.