Door de enorme aanwas van nieuwe leden en de verplichting i.v.m. Corona om met reserveringen te werken is onze baan momenteel te druk bezet. Ons bestuur heeft daarom helaas moeten besluiten om vanaf 30 oktober 2020 tot nader order een wachtlijst voor nieuwe leden te hanteren.

Contributie:

Om lid te worden van Schaerweijde Golf betaal je geen entree, maar alleen de volgende jaarlijkse contributie:

Senioren

• Senioren homeclub Schaerweijde € 585,-

• Senioren homeclub elders bij club met D-status € 535,-

• Senioren homeclub elders bij club met A, B of C-status € 490,-

• Familielidmaatschap 2 x € 585,- en kinderen tot 18 jaar gratis € 1.170,-

• Combi-lidmaatschap Golf/(Trim-)Hockey senioren € 285,-

Procedure

Na het insturen van het aanmeld formulier krijg je per e-mail de bevestiging van jouw lidmaatschap. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen zonder opgaaf van redenen geen lidmaatschap te verlenen.

VOORWAARDEN

  • Door aanmelding geef je je op als lid van Schaerweijde Golf. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar. Opzeggingen moeten voor 1 november bij de secretaris worden ingediend
  • Betaling van de contributie verloopt via ClubCollect. Hiervoor ontvang je van de penningmeester een e-mail. De betaling kun je dan verrichten middels Ideal, automatische incasso of een overboeking.
  • Naast direct betalen bestaat er een mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen. Indien je daar gebruik van maakt kan dat alleen op basis van automatische incasso.
  • Let op: de betaling dient plaats te vinden naar het banknummer van ClubCollect!!
  • Pas na afhandeling via ClubCollect ben je officieel lid en speelgerechtigd.
  • Door aanmelding ga je akkoord met de opname van jouw gegevens in het gegevensbestand van ZSV Schaerweijde, dat niet ter beschikking wordt gesteld aan derden.

Met het insturen van het aanmeld formulier verklaar je akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging (ter inzage in het clubgebouw).

Aanmeldformulier Senior

Door het inzenden van dit aanmeldformulier verklaar je akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging (ter inzage in het clubgebouw). Ook verklaart ondergetekende alle bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de gestelde kosten, procedure en voorwaarden zoals hierboven vermeld.