De weg naar een officiële Golfhandicap

Algemeen:

Sinds 2012 is het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) omgedoopt in Handicap 54.

Het Golfvaardigheidsbewijs staat tegenwoordig gelijk aan een speelniveau van Handicap 54.

Tegelijkertijd met de wijziging van het GVB naar Handicap 54 is het NGF 9-Stappenplan geïntroduceerd.

https://www.ngf.nl/themas/sportief-beleid/het-9-stappenplan

Stap 1 en 2 van het 9-Stappenplan begeleiden je naar het behalen van Golfbaanpermissie en vervolgens Handicap 54 (vroeger GVB) en een lagere handicap.

Handicap 54 pas

Handicap 54 (GVB), oftewel het golfvaardigheidsbewijs, is het bewijs waarmee je aantoont dat je de basisprincipes van het golfspel en een bepaald basisniveau beheerst. Op veel golfbanen in Nederland wordt minimaal een Handicap 54 (GVB) gevraagd om op de golfbaan te mogen spelen. Na het behalen van je Handicap 54 (GVB), krijg je een pas van de NGF met je handicap 54.

Deze pas is nog enige tijd in gebruik, maar zal langzamerhand worden vervangen door de nu al beschikbare pas in de Golf.nl app.

Om je NGF pas te ontvangen, moet je lid van een bij de NGF aangesloten golfvereniging zijn. Zonder dit lidmaatschap kan je niet registeren bij de NGF.  De NGF-pas wordt daarna elk jaar opnieuw uitgegeven en is geldig van 1 januari tot 1 april van het volgende nieuwe jaar (15 maanden geldig). Op de NGF-pas in de Golf.nl app wordt ook je actuele handicap aangegeven.

De ondersteuning van Schaerweijde Golf

Allereerst, je moet wel lid zijn van Schaerweijde Golf om deze hulp te krijgen!

Schaerweijde Golf biedt aan nieuwe leden ondersteuning voor het behalen van het Golf-regelexamen, het verkrijgen van Baanpermissie op Schaerweijde Golf en het behalen van jouw officiële Golfhandicap.

De extra kosten voor het registreren en afnemen van Golf-regelexamen, de Baanpermissie op Schaerweijde Golf en eventueel de officiële NGF handicap bedragen € 60,-

De Theorie

De eerste stap is het behalen van het Golfregel examen.

Het Golfregel examen wordt iedere eerste woensdag van de maand afgenomen in het clubhuis, afhankelijk van het aantal deelnemers. Eventueel kan dit op locatie plaatsvinden.

In bijzondere gevallen is tussentijdse examinering mogelijk. De examens worden afgenomen door een lid van de Handicap en Regelcommissie (Hareco).

Bij de Hareco kan de examenkandidaat zich per email aanmelden voor het examen. (hareco@schaerweijde.nl)

Het schriftelijke Golfregelexamen bestaat uit 30 multiple choice vragen.

Voor het behalen moeten minimaal 23 vragen juist beantwoord zijn.

Alle leden ouder dan 14 jaar moeten het examen schriftelijk  doen. In bijzondere gevallen is een mondeling examen mogelijk.

Een mondeling examen wordt afgenomen bij jeugdleden jonger dan 14 jaar.

Ter bevestiging van het behaalde examen wordt door de Hareco een certificaat overhandigd. En wordt de NGF hiervan geïnformeerd.

Bij de Golfpro of bij de Hareco kun je informeren naar de mogelijkheid om theorieles te krijgen.

De Praktijk

De volgende stap is het verkrijgen van Baanpermissie op Schaerweijde.

Baanpermissie kan alleen verleend worden indien het Regelexamen met goed gevolg is afgelegd en is in principe alleen geldig op Schaerweijde Golf.

De Golfprofessional (Pro) van Schaerweijde Golf geeft aan of iemand golfvaardig genoeg is om voor Baanpermissie in aanmerking te komen.

Vervolgens kan de Baanpermissie kandidaat contact opnemen met één van de Mentoren van de Commissie nieuwe leden.

Jeen Waalkens: 06-53227527

Robert v.d. Gun: 06-12074797

Met een mentor maakt de Baanpermissie kandidaat een afspraak voor een ronde over 9 holes.

Allereerst wordt je op de drivingrange getoetst op je vaardigheid om daarna, indien dit voldoende is de baan in gaat met de examinator voor het behalen van baanpermissie.

Tijdens deze eerste ronde zal worden gewezen op specifieke gevaren in de baan en juiste etiquette regels. Bij gebleken geschiktheid wordt vervolgens door de mentor Baanpermissie verleend.

Hij geeft dit door aan de Hareco en deze meldt jouw Baanpermissie aan bij de NGF.

Eventueel kan tijdens deze eerste ronde ook al een qualifying kaart worden gespeeld. Zie het hoofdstuk Golfhandicap

Golfhandicap:

Voor het verkrijgen van een Golfhandicap wordt een ronde over 9 holes gespeeld waarbij, gerekend met een handicap van 54, minimaal 18 Stableford punten gehaald moeten worden.

Het is verstandig om hierbij van Rood te spelen. Jongens jonger dan 14 jaar krijgen evenveel slagen mee als meisjes/vrouwen.

De qualifying kaart moet vooraf ingeschreven worden aan de bar en voorzien van een sticker met inschrijfnummer.

Bij voorkeur is de marker lid van de Commissie nieuwe leden of van de Hareco. De ondertekende kaart moet gedeponeerd worden in de brievenbus op de golfdesk in de lounge.

Bij het behalen van 18 of meer Stableford punten komt de Baanpermissie te vervallen en ontvang je een NGF pas met een officiële handicap.

Hiermee kan uiteraard op Schaerweijde, maar ook op vele andere banen gespeeld worden!